Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

soru ekleme

You must login to ask question.

Giriş

Kayıt Ol

Website yöneticileri ve yönetici adayları için açılmış kusursuz website'ye hoş geldiniz. Üyelik işlemlerini tamamlayarak ekibimize dahil olabilirsiniz. Sorularınızı paylaşmaktan ve mevcut soruların yanıtını biliyorsanız cevaplamaktan çekinmeyin. Burada kimse sizi yargılamaz !

Popüler HTML Tagleri ve Özellikleri

Popüler HTML Tagleri ve Özellikleri

Metin işaretleme dili olan HTML ile web sayfalarınızın görünümünü özelleştirin. HTML’in son sürümü HTML 5‘tir. Bir programlama dili olmadığını için kendi kendine çalışan programlar geliştirme imkanınız olmayacaktır. Ancak ASP ve PHP gibi programlama dillerinde içe gömülebilirdir.

Temel HTML Kodları;

<!doctype> Doküman tipini belirlemek.
<html> Doküman tipinin Html olduğunu belirtmek.
<head> Doküman bilgilerini tanımlama bölümü
<title> Sayfa başlığını belirtir.
<body> Gövde kısmı sayfada ki görünür içeriği başlangıcını bildirmek içindir.
<h1> ve <h6> Başlıkları belirtmek üzere h1 den başlayıp önem sırasına göre h6 ya kadar kullanınır.
<p> Metinlerde paragrafı temsil eder.
<br> Breakline yazılarda bir alt satıra geçmek için kullanılır.
<hr>Yatay çizgi.
<!–…–> Açıklama alanı olarak kullanılır.

HTML ile Metini Biçimlendirme Kodları;

<abbr> Kısaltmalar için kullanılır.
<address> adres tanımları.
<b> veya <strong> yazıyı kalın yapmak içindir.
<blockquote> aynı yazı içerisinde alıntı yazı olarak kullanılır.
<cite> Yazıda ki başlığı tanımlamak için kullanılır.
<code> Kodlarını tanımlamak için kullanılır.
<del> belgeden silinen metni tanımlar.
<dfn> Bir terimin tanımlayıcı örneğini temsil eder.
<em> yazılıları vurgulamak için kullanırlır. Hem kalın hem italik olarak gösterir.
<font> Yazıların boyutunu, tipini ve rengini biçimlemek için kullanılır.
<i> Yazıyı yatay olarak gösterir.
<ins> Belgeye eklenen bir metni tanımlar.
<kbd> Yazıları standart klavye biçiminde kullanılan yazı tipine çevirir.
<mark> İçerisine yazılan yazının arka rengini sarı olarak vurgular.
<meter> Belirli bir aralıkta ölçüm tanımlamak için kullanılır.
<pre> Biçimlendirilmiş metni tanımlar.
<progress> İşlemin ilerlemesini temsil eder.
<q> küçük alıntılar içindir.
<rp> Ek açıklamalarını desteklemeyen tarayıcılarda neyin gösterileceğini tanımlar.
<rt> Karakterlerin açıklaması ve telaffuzunu tanımlar
<s> veya <strike> Yazıların üstünü çizgili olarak gösterir.
<samp> Bilgisayar programındaki örnek çıktıyı tanımlar.
<small> Yazıları daha küçük gösterir.
<sub> Alt yazı oluşturan metni tanımlar
<sup> Üzerine yazılmış metni tanımlar
<time> zamanı tanımlar.
<u> Yazıları alt çizgili olarak tanımlar.
<var> Variable değişkeni tanımlar.
<wbr> Olası bir satır sonunu tanımlar.

HTML Formlar ve Giriş Etiketleri;

<form> Kullanıcı girişi için bir HTML formu tanımlar
<input> Bir giriş denetimini tanımlar
<textarea> Çok satırlı bir giriş kontrolü (metin alanı) tanımlar
<button> Tıklanabilir bir düğmeyi tanımlar
<select> Açılır listeyi tanımlar
<optgroup> Açılır listede ilgili seçenek gruplarını tanımlar
<option> Açılır listeden bir seçeneği tanımlar
<label> Giriş denetimi öğesi için bir etiket tanımlar
<fieldset> Bir formdaki ilgili elemanları gruplar
<legend> Bir <fieldset> öğesi için bir başlık tanımlar.
<datalist> Giriş kontrolleri için önceden tanımlanmış seçeneklerin bir listesini belirtir.
<output> Bir hesaplamanın sonucunu tanımlar.

HTML Resim ve Video Etiketleri;

<img> Resim tanımlama
<map> Resim haritasını tanımlar.
<area> Resim haritası alanı tanımlar.
<canvas> Komut dosyası (JavaScript) aracılığıyla grafik çizmek için kullanılır.
<figcaption> Şekil öğresinin başlığını tanımlar.
<figure> Şekil öğesini tanımlar.
<picture> Birden fazla görüntü kaynağı için tanımlanır.
<audio> Ses içeriğini tanımlar,
<source> Medya öğeleri için birden çok ortam kaynağını tanımlar. (<video>, <ses> ve <resim>)
<track> Medya öğeleri için metin parçalarını tanımlar. (<video> ve <ses>)
<video> Video içeriğini tanımlar.

HTML ile Bağlantı Verme Etiketleri;

<a> Bağlantıyı tanımlar.
<link> Belge ve harici bir kaynak arasındaki ilişkiyi tanımlar. (Stil sayfasına bağlanmak için kullanılır)
<nav> Gezinme bağlantılarını tanımlar.

Liste Tanımları

<ul> Sırasız bir liste tanımlar.
<ol> Standart olarak madde madde liste görüntülenir.
<li> Standart olarak liste tanımlar.
<dl> Açıklama listesi.
<dt> Açıklama listesinde bir terimi veya adı tanımlar.
<dd> Listede bir terimin açıklamasını tanımlar.
<menu> Komutların listesini tanımlar.
<menuitem> Kullanıcının açılan menüden başlatabileceği bir komut veya menü öğesini tanımlar.

Tablo Tanımları

<table> Tablo tanımlama için kullanılır.
<caption> tablo başlığını tanımlar.
<th> tablonun başlık hücresini tanımlar.
<tr> Tablo da satırı tanımlar.
<td> Tabloda stünleri tanımlar.
<thead> Başlıkları tablo içerisinde gruplar.
<tbody> Gövde içeriğini gruplar.
<tfoot> Tablo tabanında alt bilgi içeriğini gruplar.
<col> Bir <colgroup> öğesi içindeki her sütunun, sütun özelliklerini belirtir.
<colgroup> Biçimlendirilecek tablo da bir veya daha fazla sütun grubu belirtir.

Diğer Biçimlemeler

<style> Bir belge için stil bilgilerini tanımlar.
<div> Belgedeki bir bölümü tanımlar.
<span> Belgedeki bir bölümü tanımlar.
<header> Belge veya bölüm için bir başlık tanımlar.
<footer> Belge veya bölüm için altbilgi tanımlar.
<main> Belgenin ana içeriğini belirtir.
<section> Belgedeki bir bölümü tanımlar.
<article> Makaleyi tanımlar.
<aside> İçeriği sayfa içeriğinden ayırır.
<details> Kullanıcının görüntüleyebileceği veya gizleyebileceği ek ayrıntıları tanımlar.
<dialog> İletişim kutusu veya pencere tanımlar.
<summary> Kullanıcının görüntüleyebileceği öğe için görünür başlığı tanımlar.
<data> Verilen içeriği makine tarafından okunabilir bir çeviri ile birleştirir.

Meta Etiketleri

<meta> HTML belgesi hakkındaki meta veriyi tanımlar
<base> Belge içinde kullanılacak tüm bağlantılar için, alan adı tanımlanmasını sağlar.
<basefont> Tüm metinler için varsayılan renk, boyut ve fontu belirtir.

Yukarıda listelenmiş olan tüm etiketler HTML 5 tarafından desteklenmektedir.

Hakkında adminVerifiedUzman Üye

Leave a reply